ТОВ «КРУК» – ЛІДЕР НА АГРАРНОМУ РИНКУ СУМЩИНИ

Лідер на аграрному ринку Сумщини ТОВ «Крук», що на Лебединщині, займається переробкою i зберiганням сiльськогосподарської продукцiї, а також оптовою торгiвлею продукцiї широкої номенклатури для харчової i тваринницької галузей, у тому числi експортом. Високий рiвень роботи компанiї пiдтверджений системою менеджменту якостi ISО 22000. «У 2012 році ТОВ «Крук», згiдно з Мiжнародним економiчним рейтингом «Лiга найкращих», отримало […]

Лідер на аграрному ринку Сумщини ТОВ «Крук», що на Лебединщині, займається переробкою i зберiганням сiльськогосподарської продукцiї, а також оптовою торгiвлею продукцiї широкої номенклатури для харчової i тваринницької галузей, у тому числi експортом. Високий рiвень роботи компанiї пiдтверджений системою менеджменту якостi ISО 22000. "У 2012 році ТОВ «Крук», згiдно з Мiжнародним економiчним рейтингом «Лiга найкращих», отримало статус «Пiдприємство року» i вiдповiдний сертифiкат мiжнародного зразка. У 2014 роцi пiдприємство стало лауреатом регiонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарiв України». Сьогодні воно дає робочі місця 150 місцевим жителям",- поінформував керівник підприємства Валерій ЧАЛИЙ. На аграрному рин​ку ТОВ «Крук» вже 25 рокiв i сьогоднi є одним iз лiдерiв цiєї галузi в областi. Пiдприємство багатопрофiльне та головним чином спецiалiзується на виготовленнi кормових сумiшей i зберiганнi зерна. «Займаємося і виробництвом продуктiв переробки сої, зокрема, олiї, макухи i повножирової екструдованої сої, що є нашою головною «фішкою», – поділився очільник підприємства. – Цей висококалорiйний продукт iз високим вмiстом протеїну є унiверсальним кормом для всiх видiв тварин, птицi та риби, що у рази пiдвищує економiчну ефективнiсть тваринництва. Поки що нашi головнi покупцi – тут, в Українi. На Сумщинi є кiлька замовникiв, що користуються нашою продукцiєю. Використовують продукцію ТОВ «Крук» і у рибному господарстві, де вона дає найбільший прирiст – до 30%. На другому мiсцi – молочна галузь, на третьому – свинарство. Наразi ми почали втiлювати стратегiю здорового харчування. Так, з 2018 ТОВ "КРУК" знайомить споживачiв з сиром тофу, окарою та рослинним молоком. Крiм того, на базi елеватора утворилося фермерське равликове господарство "ФЕРМА ЕКО"», – зазначив Валерій Чалий. Окремий напрямок - виробництво брикетiв паливних, якi знайшли свого споживача у Нiмеччинi й Угорщинi. Таким чином ТОВ «Крук» долучається до виробництва альтернативного палива. До речi, на пiдприємствi вже давно вiдмовилися вiд блакитного палива. Валерій Чалий, один iз небагатьох пiдприємцiв у Лебединi, хто не словом, а дiлом займається благоустроєм свого міста. «Я переконаний, що успiшний пiдприємець – це той, хто дбає не лише про власне збагачення i розвиток вироб​ництва. Бiзнес обов'язково має бути соцiально відповідальним. Треба пiклуватися як про працiвникiв свого пiдприємства, так i про жителiв свого мiста чи села, допомагати розвивати територiю, на якiй працюєш. Тому наше пiдприємство i я особисто завжди пiдтримуємо всi мiськi ініціативи – від ремонту дороги чи школи до проведення мiських заходiв», – поділився підприємець. Із початком вiдомих подiй на Сходi України колектив ТОВ «Крук» став одними з найактивнiших волонтерiв – регулярно надає транспорт, збирає i вiдправляє кошти для наших воїнiв, допомагає речами, продуктами. «Це наш особистий внесок у повернення миру в країнi», – говорить Валерій Чалий. Він також робить значний внесок у збереження мiсцевих пам'яток iсторiї та культури, культових споруд, зокрема, долучився до вiдбудови храму в селi Ворожба Лебединського району, звiдки родом батьки Валерія Чалого. Та особливо він пишається побудованими у 2013 роцi каплицею Святої Великомученицi Олександри, що на в'їздi до Лебедина, та iсторичною пам'яткою – комплексом-могилою страченим козакам. «Завдяки колективу нашого пiдприємства вiн зведений у центрi мiста. Думаю, це важливо. Адже i я, i спiвробiтники ТОВ «Крук» – мешканцi Лебедина. Тож хочеться, щоб тут було комфортно жити», – наголосив керівник підприємства.